Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Finans ve Bankacılık Bölümü

Yeni Kayıtlanan Öğrencilerimiz İçin Oryantasyon Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Finans ve Bankacılık Bölümü, bölüm öğrencilerini bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla 12 Ekim 2023 tarihinde saat 11:00'de Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda oryantasyon etkinliği düzenlendi.

Bu önemli etkinlikte, bölüm başkanımız Prof. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN tarafından öğrencilerimize bölümümüzle ilgili önemli konular hakkında kapsamlı bilgi sunuldu. Etkinlikte ele alınan bazı başlıklar:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans-Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Etkinliğimizin ilk bölümünde, üniversite eğitimine dair önemli bir kılavuz olan "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans-Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" tanıtıldı. Bölüm sitemizde bulunan bağlantılarla yönetmeliğe nasıl ulaşılacağı öğrencilerimize gösterildi.

 

Bölümümüz Öğretim Planı

Bölümümüz öğretim planı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Öğrencilerimize; mezun olana dek alacakları derslerin listesini, alacakları derslerin içeriklerini görebilecekleri “eğitim kataloğu” modülü tanıtıldı.

 

Bölümümüz Akademik Kadrosunun Tanıtımı

Öğrencilerimiz, bölümümüzün deneyimli ve uzman akademik kadrosu tanıtıldı. Tüm akademik personele ilişkin e-posta adreslerinin yer aldığı sayfa bölüm internet sitemiz üzerinden gösterildi.

 

Sınav Notuna İtiraz Etme Usülü ve Gerekli Dilekçe Taslağı

Etkinlikte, sınav notlarına itiraz etme prosedürleri ve bu süreç için gereken dilekçe örnekleri öğrencilerimize gösterildi.

Öğrencilerimiz İçin Gerekli Formlar

Öğrencilerimize, fakültemize resmi başvuru yaparken kullanacakları dilekçe ve form örneklerine nereden ulaşabileceklerine dair bilgiler verildi. Ayrıca ÜBYS üzerinden çevrimiçi olarak talep edebilecekleri belgeler ve başvuru işlemleri de ekran görüntüleri aracılığıyla gösterildi.

 

Üniversitemiz Notlandırma Sistemi

Üniversitemizin notlandırma sistemi ve başarı kriterleri hakkında bilgi verildi. Öğrencilerimize ders geçme notlarını nasıl hesaplayacakları ve harf notu karşılığının nasıl belirleneceği örneklerle anlatıldı.

 

Öğrenci Değişim Programları ve Program Koordinatörleri

Öğrenci değişim programları ve bu programların koordinatörleri hakkında bilgi sunuldu. Ayrıca üniversitemiz Erasmus+ Ofisi tarafından hazırlanan tanıtım klibi öğrencilerimize gösterildi.

 

Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrencilerimize bölümümüzdeki akademik personel ile iletişim kurabilecekleri saatlerin bölüm sitemizde yer aldığı sayfa tanıtıldı.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verildi.

 

Üniversitemiz Kütüphaneleri ve Kütüphane Sistemi

Üniversite kütüphanelerimiz ve kütüphane sistemleri hakkında öğrencilere bilgi verildi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan tanıtım klibi öğrencilere izletildi.

 

Sosyal Transkript

Öğrencilerimizin ders başarılarına ek olarak bu yıl ilk kez düzenlenecek, etkinlik katılımları, katıldıkları projeler gibi sosyal başarılarını izleyebilecekleri sosyal transkript sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Üniversitemiz tarafından bu konuda hazırlanan klip öğrencilerimizin dikkatine sunuldu.

Staj

Stajlarını sadece bankalarda değil, para ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren tüm kurumlarda yapabileceklerine değinilerek, ayrıca mezun olduklarında ulusal ve uluslararası olmak üzere bankalarda, leasing, faktöring şirketlerinde, borsa aracı kurumlarında, kamu ve özel sektörün finans ve muhasebe departmanlarında çalışabilecekleri belirtilmiştir. Öğrencilere mezuniyet sonrası yatırım danışmanı, mali müşavir, bütçe uzmanı, finansal pazarlama uzmanı, sigorta uzmanı, portföy yöneticisi olabilecekleri söylenmiştir.

SPL Sınavları

Ayrıca Spk sınavlarına değinilerek, konut değerleme ve düzey 1 sınavı için 2 yıllık mezuniyet aranırken düzey 2 ve düzey 3 ve de bazı özel sınavlar için lisans mezuniyeti arandığından bahsedilerek sınavların içerikleri hakkında bilgi verilmiştir.

Akreditasyon

Yükseköğretim kurumlarından araştırma ve geliştirmenin, toplumsal katkının, idari hizmetlerin kalite düzeylerinin yükseltilmesi adına kurumsal akreditasyon programına başvuru yapılmasının istendiği ve bu süreçte finans ve bankacılık olarak akreditasyona başvurulduğu ve bölümün akredite sürecinde olduğu belirtilerek akreditasyon hakkında ve akredite olunması sonucu ortaya çıkacak çarpan etkilerinden bahsedilerek konu ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Etkinliğin son bölümünde soru cevap faslına geçildi ve akabinde oryantasyonda sunum yapma talebinde bulunan Finans ve Bankacılık Topluluğu adına topluluk başkanı Sedef Dokuyucu topluluklarını tanıttı.

Bölüm başkanlığı tarafından organize edilen program, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Nur DiİLBAZ ALACAHAN ve öğrencilerimizle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Ekler

2023-2024 Biga UBF Finans ve Bankacılık Oryantasyon Sunumu.pptx