Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Finans ve Bankacılık Bölümü